Oluklu plastik borular

  • Double-wall plastic corrugated pipe

    İki divarlı plastik büzməli boru

    İkidivarlı büzməli boru: xarici divarı həlqəvari və daxili divarı hamar olan yeni boru növüdür.Əsasən 0.6MPa-dan aşağı iş təzyiqi ilə geniş miqyaslı su təchizatı, su təchizatı, drenaj, kanalizasiya axıdılması, egzoz, metro ventilyasiyası, mədən ventilyasiyası, əkin sahələrinin suvarılması və s. üçün istifadə olunur.İki divarlı körüklərin daxili divar rəngi adətən mavi və qara olur və bəzi markalar sarıdan istifadə edəcəklər.

  • Single-wall Plastic Corrugated Pipes

    Tək divarlı plastik büzməli borular

    Tək divarlı körüklər: PVC əsas xammaldır, ekstruziya ilə üfürmə üsulu ilə hazırlanır.1970-ci illərdə hazırlanmış bir məhsuldur.Təkdivarlı büzməli borunun daxili və xarici səthləri büzməli olur.Plastik büzməli boru məmulatının çuxuru novda olduğundan və uzadıldığından, düz divarlı perforasiya edilmiş məhsulların tıxanması asan olan çatışmazlıqlarını effektiv şəkildə aradan qaldırır və drenaj effektinə təsir edir.Quruluş ağlabatandır ki, boru kifayət qədər sıxılma və təsir müqavimətinə malikdir.