Tək divarlı plastik büzməli boru

  • Single-wall Plastic Corrugated Pipes

    Tək divarlı plastik büzməli borular

    Tək divarlı körüklər: PVC əsas xammaldır, ekstruziya ilə üfürmə üsulu ilə hazırlanır.1970-ci illərdə hazırlanmış bir məhsuldur.Təkdivarlı büzməli borunun daxili və xarici səthləri büzməli olur.Plastik büzməli boru məmulatının çuxuru novda olduğundan və uzadıldığından, düz divarlı perforasiya edilmiş məhsulların tıxanması asan olan çatışmazlıqlarını effektiv şəkildə aradan qaldırır və drenaj effektinə təsir edir.Quruluş ağlabatandır ki, boru kifayət qədər sıxılma və təsir müqavimətinə malikdir.